Viskas valpar 3 veckor

Nu ligger äntligen treveckors bilderna på valparna uppe. Titta här.

Viskas valpar 2011 v3