Tre små valpar

Tänk att Tail och Grooves valpar redan fyllt sex veckor. Här kan du följa valparnas uppväxt under de första veckorna.