Skeletal Dysplasia 2

Idag kom svaren på de SD2 tester som vi har gjort på några av våra hundar. SD2 står för Skeletal Dysplasia 2 och är en genetisk defekt som orsakar dvärgväxt hos Labrador. SD2 nedärvs recessivt, vilket innebär att hundar som endast är bärare av genen aldrig kan drabbas. Däremot kan bärare nedärva genen till sina avkommor, varför det är viktigt att bärare alltid paras med helt fria hundar. Om en bärare paras med en fri hund, kan avkomman aldrig drabbas av defekten.

Att det nu finns en möjlighet att testa vilka hundar som är bärare och vilka som är fria, är mycket bra. Eftersom det är viktigt att inte utesluta bärare ur aveln. Med dessa tester kan vi se till att endast para bärare med helt fria hundar och på så vis säkra friska avkommor.

Vår fina Pärla är en av våra hundar som är bärare av SD2, vilket gör att vi nu måste hitta en annan fin hane till de tilltänkta valparna. Så snart pappan till Pärlas planerade valpar är utsedd, lägger vi ut det här.