Sjukvårdstips inför jaktsäsongen

Akutsjukvård

För att bedöma om din hund är skadad eller sjuk måste du först känna till hur det står till med din hund i normala fall. Ta för vana att besiktiga hunden före och efter jakt och träningspass. Lär känna hundens kropp. Känn och böj på leder, känn på muskler, tassar och trampdynor. Titta på slemhinnor, på tungan och under läppen, för att se den rätta, ljusrosa  färg en frisk hunds slemhinnor ska ha.

En jakthund vill inget hellre än att jaga med sin förare. Därför ligger en dålig hund mycket sällan kvar i bädden då  det är dags att ge sig ut på jakt. En hund känner inte efter hur den mår, som vi människor gör, innan, under eller efter en jaktdag. Därför är det viktigt med regelbundna besiktningar så att du som förare verkligen vet att hunden  mår bra.

Normal status

Hundens normaltemp är 38-39 C, (tempen ska tas med en termometer i analöppningen, det går inte att känna på nosen för  att fastställa hundens temp). Normal puls är 60-120 slag per minut. Andningen ger ca 10-30 andetag per minut  och hundens blodmängd är 75-90 ml/kg, vilket är ca 8-9% av kroppsvikten.

När du känner till hur det är ställt med din hund i normala fall, kan du lättare avgöra om den blivit sjuk eller skadad.

Sårskador

De vanligaste orsakerna till sårinfektioner är:
Sårskador vid olyckor
Bitsår
Trycksår
Skottskador
Ormbett
Brännskador

Ett sår ska rengöras så fort som möjligt, är det ett sår som behöver sutureras (sys), bör det göras inom 6 tim. Om  längre tid förflyter blir såret infekterat och måste fräschas upp, vilket innebär att vävnad måste skäras bort.  Sårläkningen kan då bli komplicerad och kan leda till framtida men, med nedsatt funktion.

Om såret ska sys är bästa rengöringsmedlet koksaltlösning. Om man inte har färdig lösning kan man göra den själv. Koka  då upp 1 liter vatten med 1 msk salt och låt det svalna.

Till sår som inte behöver sys kan man använda t ex jodlösning eller klorhexidin 0,05-1 % lösning som sårrengöring. Gör rent såret ordentligt, bandagera eller sätt en krage på hunden så att den inte kommer åt att slicka på såret.

Bitsår ger oftast små hudskador, men hundar är inte rena i munnen, vilket gör att bakterier förs in i såret. Oftast  slits också huden från underliggande vävnad så att det blir stora fickbildningar, vilket är en utmärkt grogrund för  bakterier. Såret i huden läks ihop och under blir det en böld.

Alla bitsår bör därför sonderas för att fastställa om det föreligger någon fickbildning av betydelse. Fickan måste  dräneras på lägsta punkten med ett dränrör av gummi som får sitta 3-5 dagar.

Att klämma in en antibiotikasalva i bitsåret räcker oftast inte, hunden måste för det mesta allmänbehandlas med  antibiotika. Uppsök därför veterinär om din hund blivit biten.

Sårskador på ögonlockskanter ska alltid sutureras, om de inte behandlas korrekt kan kanterna ärromvandlas och förmågan  hos ögonlocken att sluta tätt intill hornhinnan försämras.

Sår över leder kräver nästan alltid veterinärvård, risken för att ledhålan öppnats är stor, framförallt om det är bitsår. Handloven är ofta utsatt vid hundslagsmål.

Benbrott/Frakturer

Lägerätta inte, möjligen stödbandage. Håll hunden still så att skadan inte förvärras. Vid öppen fraktur och öppet sår skydda med bandage. Kontakta veterinär.

Ögonskador

Har hunden fått något skräp i ögat, spola med ljummet vatten, ta en vattenindränkt bomullstuss och försök föra skräpet mot  inre ögonvinkeln. Försök sedan ta bort skräpet ur ögat.

Om främmande föremål fastnat i ögat, skydda ögat så hunden inte kan komma åt det, håll en fuktad kompress över och åk  till veterinär.

Det är inte helt ovanligt med sårskador på hornhinnan. Hunden kniper med ögat och det är irriterat, tredje ögonlocket  faller också oftast fram. Åk till veterinär.

Man ska aldrig nonchalera skador på ögonen, de behöver oftast rätt behandling snabbt.

Skottskador- Kula

Oftast mycket allvarligt. Åk till veterinär omgående.

Skottskador – Hagel

Skadan beror på var skottet träffat och hur mycket hagel som träffat. Eftersom hagel ger en chockverkan kan hunden falla  omkull och se mer eller mindre död ut. Ta det lugnt, kontrollera andning, puls och slemhinnor. Hagel kapslas oftast in reaktionslöst om de hamnar i hud eller muskulatur. Om de har träffat öga, tarm eller led måste de avlägsnas.

Brännskador

Behandlingen är beroende av graden på brännskadan.

Vid grad 1 Duscha eller skölj länge med kallt vatten. Minst en halv timme. Täck sedan över området med en kall och våt kompress.  Smörj inte på någon typ av salva eller liknande.

Fortsatt behandling beroende på av skadans utbredning, veterinär ska kontaktas.

Blödning

Om hunden blöder rejält med sprutande, klarrött blod, handlar det om en artärblödning. Lägg på ett tryckbandage, med  rejält tryck, för att stoppa blodflödet. Kontakta veterinär.

Om man inte vet hur mycket blod hunden förlorat kontrollera slemhinnorna i hundens mun. Är färgen gråvit har hunden kraftig blödning och/eller kraftig chock.

Överhettning

Om hunden suttit länge i en varm bil, eller jagat länge utan vatten, i starkt solsken, kan den bli överhettad. Hunden  hässjar då våldsamt till att börja med, detta övergår sedan i att hunden tycks ha svårt att få luft p.g.a. svullnad i  luftvägarna och inte orkar stå upp utan kan svimma av.

Hundens kroppstemperatur kan gå upp mot 42 C. Kyl ned hunden snabbt  genom att duscha den med kallt vatten, framförallt på huvudet, är du på fjället hoppa ned med hunden i en bäck eller sjö. Massera benen för att underlätta cirkulationen. Kontrollera kroppstemperaturen, efter avkylning med vatten, linda in hunden  i våta handdukar och kontrollera kroppstemperaturen ofta.

Kontakta alltid veterinär även om hunden efter avkylning verkar normal.

Kraftig nedkylning

Om din hund blivit nedkyld är det viktigt att hjälpa den att få upp temperaturen igen. Har hunden varit länge i kallt vatten, torka den så torr så fort som möjligt och linda in den i flera lager filtar, kläder eller annat. Ett  värmeisolerande täcke är alltid bra att ha med sig och ska din hund ligga ute och vänta längre stunder, ha gärna med dig något för din fyrbenta kamrat att ligga på. Långsam uppvärmning är att föredra, t.ex. i en bil. Kontakta veterinär då det  är stor risk för följdsjukdomar som t.ex. lunginflammation.

Främmande föremål i mun och svalg

För att försöka ta bort föremål från svalget behövs det oftast 2 personer. Person 1 ställer sig bakom hunden så att hunden inte kan backa. Fatta med ena handen runt överkäken och andra runt underkäken, bakom de stora hörntänderna. Person 2 drar ut och trycker ned tungan, använd helst tång för att ta ut föremålet. Akta fingrarna, det är lätt att man blir biten.

Drunkning

Håll hunden i bakbenen så att vattnet kan rinna ut ur lungorna. Om inte hunden andas efter detta, gör konstgjord andning och vid behov hjärtmassage. Torka hunden torr och se till att den blir varm. Se nedkylning.

1. Kan hunden andas? Lyssna och se.
2. Lägg hunden på sidan, dra fram tungan. Om det behövs ta bort skräp, jord eller annat ur munnen så att hunden får  fria luftvägar.
3. Kontrollera slemhinnans färg. Har färgen blåaktig ton tyder det på andnings och cirkulationsproblem.
4. Kontrollera att hjärtat slår. Känn på bröstkorgen bakom armbågen på vänster sida. Om inte hjärtat slår: Lägg hunden på sidan. Tryck hårt mot bakre, nedre delen av bröstkorgen tre-fyra gånger. Då stimuleras både hjärta och andning.
5. Om inte andningen kommer igång på ett par försök, ge konstgjord andning.

Konstgjord andning:
Håll hundens hals sträckt, håll ihop hundens mun och käkar, forma din egen mun över hundens nos och blås in luft tills du ser hundens bröstkorg  lyfta sig. OBS blås inte för kraftigt, framförallt inte på små hundar. Blås in några snabba andetag och fortsätt sedan med ca 20 andetag per minut. Kontrollera då och då om hunden börjar andas självmant, om hjärtat slår och om tungan återfår sin normala färg.

6. Slår inte hjärtat måste hjärtstimulering upprepas. Är man två personer kan den ena sköta andningen med 20  inblåsningar per minut medan den andra simulerar hjärtat med två snabba stötar, varannan sekund. Om man är ensam får man växla mellan andnings och hjärtstimulering.

Uppvärmning och nedvarvning

För att undvika att din hund överanstränger sig, sträcker eller vrickar sig är det alltid bra att se till att den är  ordentligt uppvärmd. Försök också att hålla hunden någorlunda varm mellan arbetstillfällena, om det blir en lång jakt-  eller träningsdag. Ett värmande täcke eller en varm bil är utmärkt, liksom lite uppvärmande massage strax innan arbetet.  En varm hund håller längre och skadar sig inte heller lika lätt.

Efter dagens arbete är det viktigt att inte bara sätta in hunden i en kall bil. Se till att den är torr och sätt gärna på  den ett värmeisolerande täcke. Om hunden jobbat hårt och är trött kommer det att vara svårare för den att hålla kroppstemperaturen uppe. Ta hellre med hunden in i jaktstugan än att lämna den i en kall bil. För snabbare återhämtning är det också bra om hunden får ett mål mat i nära anslutning till den avslutade jakt- eller träningsdagen.

Första hjälpen låda

En första hjälpen låda är alltid bra att ha med sig ut. Den bör då bl.a. innehålla:
Bomull
Febertermometer
Kompresser
Gasbinda
Häfta på rulle
Peang
Pincett
Sax
Desinfektionsmedel t.ex. Jod, klorhexidin, koksaltlösning

Tack till Leg. Vet Lena Gustafsson
Jenny Närfors – Djursjukvårdare (2006)